Nowy rok, nowe plany!

Planując działania na rok 2020, złożyliśmy kilka projektów, pierwsze z nich otrzymały już dofinansowanie! W otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec otrzymaliśmy dofinansowanie na:

1. Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni

– cykl spotkańotwartych dla mieszkańców, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób historii reemigrantów młodszym pokoleniom. W ramach zadania planujemy 4 spotkania:

  • 2 spotkania z dr Rozalią Ligus z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, która prowadzi badania na temat migracji – biografie III i IV pokolenia reemigrantów z byłej Jugosławii i Bośni.  Jedno zorganizowane w godzinach przedpołudniowych dla młodzieży z bolesławieckich szkół, drugie w godzinach popołudniowych otwarte dla publiczności;
  • wieczór poświęcony bośniackiej muzyce, czyli koncertwybranego zespołu kultywującego bośniackie tradycje, połączony z wernisażem zdjęć dokumentujących realizację zrealizowanych dotychczas działań w Bośni;
  • autorskie spotkanie z dr Jackiem Lisem , edytorem przygotowywanego tłumaczenia wspomnień Ojca Marcina Czermińskiego, jezuity, który na przełomie XIX i XX wieku kilkukrotnie odwiedzał polskie kolonie w Bośni i Hercegowinie.

2. Polskie osady, kościoły i cmentarze w Bośni w latach 1896-1946 – rejon Gradiška i Derventa

czyli opracowanie, które zamierzamy wydać drukiem  w 2020 roku. Jego autorem będzie Jan Bujak – regionalista, autor m. in. trylogii ‘Galicjanie i Serbowie’ i  opracowania ‘Polskie parafie w Bośni w latach 1881-1946 –  dekanat Prnjavor’. Wydane w nakładzie 300 egzemplarzy, opracowanie trafi do rąk bolesławian, Muzeum, Bibliotek. Premierę wydania zorganizujemy w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł (organizacja spotkania promocyjnego, spotkanie z autorem – wieczór autorski połączony z poczęstunkiem (tradycyjna pita i kawa po bośniacku). Kolejny raz dziękujemy miastu Bolesławiec.

Pierwsze dofinansowane projekty w roku 2019!

Wydanie w tym roku drukiem pracy magisterskiej pana Tadeusza JurkowskiegoOsiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’ jest już pewne Dotarła do nas informacja o pozyskanym dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Tym samym zebraliśmy potrzebną kwotę i zabieramy się do pracy! Tekst pracy magisterskiej pana Tadeusza Jurkowskiego jest cennym źródłem wiedzy o tamtych czasach, często materiałem źródłowym wielu badaczy i autorów rożnych opracowań. Po 49 latach od jej obrony, udało nam się zebrać i środki aby ją wydać drukiem!

Wcześniej informacje o przyznanych dofinansowaniach w drodze konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…) z zakresu przedsięwzięć kulturalnych w 2019 roku, ogłosił Urząd Miasta Bolesławiec. Nasze dwa projekty otrzymały wsparcie Prezydenta Miasta. Są to impreza cykliczna, w ramach której zaprosimy Państwa na otwarte wydarzenia pt. ’Dla siebie i innych … Bałkany w naszych sercach’ oraz wspomniany druk pracy magisterskiej Tadeusza Jurkowskiego ’Osiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’, praca na wydanie której środki pochodzić będą z dwóch źródeł.

Finał ważnego projektu!

Kończy się tegoroczny projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni”. Uroczysta konferencja odbyła się w piątek, 23 listopada w Centrum Integracji Kulturalnej 'Orzeł (BOK – MCC). W spotkaniu uczestniczyła  dr Rozalia Ligus z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, która prowadzi badania na temat migracji – biografie III i IV pokolenia reemigrantów z byłej Jugosławii i Bośni. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych – Tomasz Gabrysiak – Starosta Bolesławiecki, Piotr Roman – Prezydent Bolesławca, Jarosław Kowalski – Przewodniczący Rady Miasta i Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała premierowo film „Nasza Bośnia’ zrealizowany przez Marcela Sasiela, który z kamerą towarzyszył nam podczas tegorocznych wypraw do Bośni. Oprócz filmu, w ramach projektu powstała ciekawa publikacja 'Detlak – Kalendrowce Miljevac’ osady polskiej emigracji w Bośni, o której krótko opowiedział autor Franciszek Kwaśniak. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za pomoc w realizacji projektu a przede wszystkim wsparcie finansowe, otrzymali je: Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Władysław Bakalarz, Radosław Gałka właściciel wrocławskiej Agencji Pracy Tymczasowej POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A,  a także Adam Posadowski i właściciel zakładu kamieniarskiego Zygmunt Kozak.
Wieczór zakończył się występem artystycznym przygotowanym przez Zespół Ludyczny Stowarzyszenia tańczący bałkańskie tańce kołowe. Grupa od roku ćwiczy pod okiem animatora Urszuli Frąszczak – Matyjewicz, a zadebiutowała w czerwcu tego roku podczas Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej.

Projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

więcej zdjęć z wydarzenia na naszym profilu https://www.facebook.com/reemigrancizbosni

VII Edycja Konkursu zDolne NGO

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, odbyło się posiedzenie Kapituły Oceniającej zgłoszenia organizacji pozarządowych, które wpłynęły na VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. Uroczysta Gala odbyła się w dniu 10 września 2018 roku o godz. 12-stej, w Teatrze Miejskim w Jaworze.

Trwają prace nad realizacją projektu, przed nami drugi wyjazd do Bośni.

W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu polegającego na przywracaniu pamięci o polskich cmentarzach na terenie dzisiejszej Bośni. I kolejny raz nasze zdanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku, za co dziękujemy!

Podczas kilkudniowego pobytu w Bośni, odwiedziliśmy cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Są to bardzo zaniedbane i  zniszczone przez czas, groby – dziś na polach lub w lasach. Udało nam się je częściowo uporządkować. Na początku  października postawimy dwa krzyże z tablicami informującymi o miejscu spoczynku Polaków. Naszym wyjazdom towarzyszy, podobnie jak w roku ubiegłym, ekipa realizująca film dokumentalny. Ważnym elementem projektu będzie wydana broszura dokumentująca istniejące jeszcze resztki cmentarzy i przywracając pamięć o Polakach  pochowanych na bośniackich ziemiach. Pracuje nad nią Franciszek Kwaśniak, współautor książki „Dzieje Polaków w Bośni (1895 – 1946)”. Wydana publikacja i film – będą miały swoją premierę jesienią, na konferencji podsumowującej projekt,  o dacie której będziemy informować.

Projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

projekt tablicy

foto: archiwum stowarzyszenia, cmentarz w Detlaku

Rozpoczynamy realizację projektu „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Wyprawę do Bośni w celu porządkowania cmentarzy, współfinansowaną w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą – organizujemy już po raz trzeci.

Tym razem, podczas kilkudniowego pobytu w Bośni, odwiedzimy cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Naszym celem jest ocena obecnego stanu cmentarzy, przygotowanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie materiałów do prac porządkowych a także uzyskanie stosownych zezwoleń. Odwiedzimy bardzo zaniedbane i jak się domyślamy zniszczone przez czas, cmentarze. Uporządkujemy je i oznakujemy. Złożymy kwiaty, zapalimy znicze. W pracach porządkowych pomagać będzie miejscowa ludność, Polonia zrzeszona  w zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniu Polaków „Bolesławiec” w Prnjavorze. Na przełomie września i października postawimy dwa krzyże z tablicami informującymi o miejscu spoczynku Polaków. Zakładamy, że wszystko to uda nam się zrealizować podczas tych dwóch, kilkudniowych wyjazdów, którym towarzyszyć będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, ekipa realizująca film dokumentalny. Ważnym elementem projektu będzie wydana broszura dokumentująca istniejące jeszcze resztki cmentarzy, przywracając pamięć o około dziesięciu tysiącach Polaków pochowanych na bośniackich ziemiach.  Tym razem pracuje nad nią Franciszek Kwaśniak, współautor książki „Dzieje Polaków w Bośni (1895 – 1946)”. Wydana publikacja i film – będą miały swoją premierę jesienią,  na konferencji podsumowującej projekt w Bolesławcu. /oprac. Iwona Bojko/

Nadživjeće nas šuma – specjalny pokaz filmu w Prnjavorze!

W ramach zadania „Kulturalno – edukacyjne spotkania i warsztaty z Polonią w Bośni i Hercegowinie’, w dniach 10 – 16 czerwca odwiedzimy ponownie Bośnię. Podczas kilkudniowego pobytu spotkamy się z Polonią i Polakami. Odwiedzimy polskie cmentarze, złożymy wiązanki kwiatów, zapalimy znicze. Wspólnie odwiedzimy m.in. polską szkołę. W domu kultury w Prnjavorze, zaprezentujemy w serbskiej wersji językowej film ‘Pozostanie po nas las’ (Nadživjeće nas šuma) zrealizowany w ubiegłym roku. Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, której pięknie dziękujemy

Pozostanie po nas las” to film dokumentalny relacjonujący podróż reemigrantów z Bośni na ziemię swoich przodków, w celu odnalezienia i uporządkowania polskich cmentarzy na tych terenach. Nekropolie Polaków w Bośni nie przypominały dotąd tych znanych nam na co dzień. Większość cmentarzy była pokryta gęstym i niedostępnym lasem, do którego trzeba było karczować sobie drogę maczetami i pilarkami. Cmentarze oznaczane były roboczo poprzez wycięcie na drzewie symbolu krzyża… Więcej o filmie, przeczytacie tutaj https://bobrzanie.pl/2017/11/27/7-grudnia-wazna-premiera-pozostanie-po-nas-las57303 . Przetłumaczenie filmu na język serbski, było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół pozyskało od samorządów – Gminy Miejskiej Bolesławiec i Powiatu Bolesławieckiego.

Realizujemy projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r., będące w dyspozycji Kancelarii Senatu, zostały rozdzielone. Projekt naszego stowarzyszenia znalazł się wśród 84, które otrzymały dofinansowanie – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego! Latem tego roku, zajmiemy się porządkowaniem kolejnych polskich cmentarzy.  Kancelarii Senatu dziękujemy za zaufanie

Skip to content