Trwają prace nad realizacją projektu, przed nami drugi wyjazd do Bośni.

W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu polegającego na przywracaniu pamięci o polskich cmentarzach na terenie dzisiejszej Bośni. I kolejny raz nasze zdanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku, za co dziękujemy!

Podczas kilkudniowego pobytu w Bośni, odwiedziliśmy cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Są to bardzo zaniedbane i  zniszczone przez czas, groby – dziś na polach lub w lasach. Udało nam się je częściowo uporządkować. Na początku  października postawimy dwa krzyże z tablicami informującymi o miejscu spoczynku Polaków. Naszym wyjazdom towarzyszy, podobnie jak w roku ubiegłym, ekipa realizująca film dokumentalny. Ważnym elementem projektu będzie wydana broszura dokumentująca istniejące jeszcze resztki cmentarzy i przywracając pamięć o Polakach  pochowanych na bośniackich ziemiach. Pracuje nad nią Franciszek Kwaśniak, współautor książki „Dzieje Polaków w Bośni (1895 – 1946)”. Wydana publikacja i film – będą miały swoją premierę jesienią, na konferencji podsumowującej projekt,  o dacie której będziemy informować.

Projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

projekt tablicy

foto: archiwum stowarzyszenia, cmentarz w Detlaku

Skip to content