Od chwili powstania,  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół organizowało różne wydarzenia z wykorzystaniem tylko własnych środków (pochodzących ze składek). Od 2015 roku zadania publiczne realizujemy we współpracy z administracją publiczną. Piszemy i składamy projekty na dofinansowanie naszych działań. Poniżej małe zestawienie, a o realizacji poszczególnych projektów więcej informacji w zakładce Aktualności i na profilu FB   https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

2020

Środki pozyskane w latach poprzednich, a projekty zrealizowane i rozliczone:

2019

 • ’Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ – to projekt, współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku
 • ’Polskie ślady w Bośni’ –  projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku
 • ‘Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. /z budżetu Województwa Dolnośląskiego/.
 • Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ‘Dla siebie i innych … Bałkany w naszych sercach’ – cykl otwartych spotkań, ukazujących kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków.  /Gmina Miejska Bolesławiec/.
 • Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ‘Osiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’ – wydruk pracy magisterskiej pana Tadeusza Jurkowskiego. /Gmina Miejska Bolesławiec/.
 • Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ‘Osiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’ – wydruk pracy magisterskiej pana Tadeusza Jurkowskiego. /z budżetu Województwa Dolnośląskiego/.

2018

 • W  dniach 10 – 16 czerwca 2018 odwiedziliśmy  Bośnię. Współorganizatorem wydarzenia byłt Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  W Prnjavorze, zaprezentowaliśmy w serbskiej wersji językowej film ‘Pozostanie po nas las’ (Nadživjeće nas šuma) zrealizowany w ubiegłym roku.  A wszystko  w ramach imprezy pn.:  Kulturalno – edukacyjne spotkania i warsztaty  z Polonią w Bośni i Hercegowinie,  połączone z projekcją filmu pt. „Pozostanie po nas las” /Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego/
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni”  ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

2017

 • Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ‘Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów’ – cykl otwartych spotkań, ukazujących kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków – w kwocie 7 000 zł  /Gmina Miejska Bolesławiec/.
 • Otrzymaliśmy środki na realizację zadania publicznego pod nazwą Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/.
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu ’ Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach  – Kancelaria Senatu w ramach programu Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. – wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego/.
 • Projekt realizujemy pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana. Finansowo (zakup sprzętu technicznego potrzebnego do prac przy porządkowaniu) nasze działania wsparli: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. Wszystkim pięknie dziękujemy 🙂

2016

 • Projekt złożony w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie – został pozytywnie rozpatrzony przez Prezydium Senatu. W projekcie występujemy jako partner Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 • Otrzymaliśmy dofinansowanie wyjazdu dwudziestoosobowej delegacji naszego Stowarzyszenia  do Prnjavora (Bośnia i Hercegowina) na Festiwal ‘Mała Europa. Współorganizatorem wyjazdu był  Ośrodek Kultury i Sztuki  we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 • Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’ – cykl otwartych spotkań, tematycznie związanych z przypadającą w 2016 roku okrągłą rocznicą – w kwocie 3 500 zł  /Umowa z Gminą Miejską Bolesławiec nr SP/47/2016 z dnia 4.02.2016/.
 • Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ’Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16.edycja /osada reemigrantów’  /Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/.
 • Otrzymaliśmy wsparcie na organizację Jubileuszu 5 – lecia naszego Stowarzyszenia /Gmina Miejska Bolesławiec/.

2015

 •  Otrzymaliśmy wsparcie na realizację zadania publicznego pod nazwą ‘Ocalić od zapomnienia’ – w kwocie 3 000 zł. /Umowa z Gminą Miejską Bolesławiec nr SP/62/2015 z dnia 30.01.2015/

Projekty opracowane i złożone:

2017/2018

2016/2017

2016

2015

‘Ocalić od zapomnienia’ – /projekt złożony do Urzędu Miasta w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2015 roku/.