Realizujemy projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r., będące w dyspozycji Kancelarii Senatu, zostały rozdzielone. Projekt naszego stowarzyszenia znalazł się wśród 84, które otrzymały dofinansowanie – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego! Latem tego roku, zajmiemy się porządkowaniem kolejnych polskich cmentarzy.  Kancelarii Senatu dziękujemy za zaufanie

Skip to content