Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/effectbiuro/ftp/reemigranci/wp-content/plugins/gotmls/safe-load/wp-login.php) is not within the allowed path(s): (/home/tgfx/domains/reemigrancizbosni.pl:/tmp:/var/tmp:/home/tgfx/.tmp:/home/tgfx/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/tgfx/domains/reemigrancizbosni.pl/public_html/wp-config.php on line 1
Aktualności – Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu

Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 25.04.2024

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się:

25 kwietnia, o godz. 16.00 /czwartek/ w sali konferencyjnej BOK – MCC (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1c, II piętro)

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.

2. Powitanie gości.

3. Wybór

– Przewodniczącego Walnego Zebrania

– Sekretarza Walnego Zebrania

4 .Wybór Komisji :

– skrutacyjno – mandatowej

– uchwał i wniosków

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r.

8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok

9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne .

10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2023 roku

14. Sprawy rożne.

15. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Polskie Ślady w Bośni

Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, ogłosił wyniki konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”. Nasz projekt – 'POLSKIE ŚLADY W BOŚNI’ – otrzymał dofinansowanie!

To będzie kolejny nasz Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Walne Zebranie – 26.04.2023r

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu:

26 kwietnia 2023, o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 c, II piętro)

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4 .Wybór Komisji :
– skrutacyjnej – mandatowej,
– uchwał i wniosków,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok;
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok;
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne;
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2022 r.;
14. Zgłoszenie kandydata do komisji rewizyjnej i prezentacja;
15. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata:
a/ do Komisji Rewizyjnej
16. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/zatwierdzenia wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Obecność członków Stowarzyszenia – obowiązkowa!
Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 9 czerwca 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni ,ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze , które odbędzie się w dniu 9 czerwiec 2022 r. o godz. 15.30 w BOK sala konferencyjna. Obecność obowiązkowa.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA
1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji :
– Skrutacyjno – mandatowej
– uchwał i wniosków
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne .
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za okres 2019-2022 r..
12.Zgłoszenie kandydatów do nowego zarządu i ich prezentacja.
13.Ogłoszenie wyników wyborów do:
a) do Zarządu
b) do Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia wyboru członków Zarządu
b) zatwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej
15. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu.
16. Sprawy rożne.
17. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Zarząd

Polskie ślady w Bośni

Projekt ????Polskie ślady w Bośni???? jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

W sobotę, 24 września 2022 na cmentarzu w Jadovicy (Bośnia i Hercegowina) odbyła się wzruszająca uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej Polaków żyjących w Bośni w latach 1892-1946 i pochowanych w tym miejscu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ambasada RP w Sarajewie / Ambasada R. Poljske u Sarajevu: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Miłosz Pieńkowski i Bohdan Korzeniowski – Kierownik referatu. Żołnierze XXIII zmiany PKW EUFOR pod dowództwem ppłk Wojciecha Adamowicza, przedstawiciele Stowarzyszenie Polaków „Bolesławiec” z Prnjawora – Igor Kanjski i Tomislav Durtka a także Branko Deket, przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze. W uroczystości uczestniczył również Milosz Panić od lat opiekujący się tym miejscem.

Po złożeniu wiązanek kwiatów, poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Vlado Lukenda i Ksiądz Kapelan Tomasz Serwin. Po uroczystości na cmentarzu odbyła się Msza Św. w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Prnjavorze, odprawiona przez obu księży. Był czas również na krótkie odwiedziny w siedzibie polonijnego stowarzyszenia, mieszczącego się obok kościoła.

Zarząd Stowarzyszenia gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uświetnili swoją obecnością tę uroczystość.

Dwa dni wcześniej, w sarajewskim Muzeum Knjizevnosti, zorganizowaliśmy spotkanie połączone z bardzo ciekawym wykładem dr Enesa S. Omerović pt. 'Polacy w Bośni i Hercegowinie’, tłumaczonym przez dr Tomasza Jacka Lisa.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasada RP w Sarajewie / Ambasada R. Poljske u Sarajevu w osobach Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Jarosław Lindenberg, Konsul RP – Miłosz Pieńkowski, Krystyna Żukowska-Efendić i Urszula Ristić.

Po spotkaniu odwiedziliśmy Cmentarz Sveti Mihovlj będącym dziś narodowym pomnikiem BiH, na którym pochowani są znani Polacy: Józef Ilnicki, Robert Miączyński, Franciszek Zagórski, Jakub Mikuli. Ich nagrobki wymagają renowacji, której nasze stowarzyszenie planuje się podjąć w niedalekiej przyszłości.

Przed spotkaniem po pięknym Sarajewie oprowadził nas dr Tomasz Lis, intersująco opowiadając o tym wielokulturowym mieście.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

Zarząd Stowarzyszenia z absolutorium za 2019 rok❗️

We wtorek, 25 sierpnia po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące rok 2019. Prezes Halina Waniak, przedstawiła sprawozdanie finansowe i bardzo obszernie przedstawiła merytoryczne działania stowarzyszenia w 2019 roku, a że był to kolejny bardzo intensywny rok, prezentujemy je poniżej:
styczeń – występ naszego zespołu podczas 26. Finału WOŚP. To również czas opracowywania różnego rodzaju projektów, w 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do 6 (ze środków Kancelarii Senatu na dwa zadania: ‘Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ i ‘Polskie ślady w Bośni’; ze środków UMWD na wydanie publikacji ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’; ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec również na wydanie publikacji wspomnianej publikacji i na cykl spotkań ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’; a także z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na dofinansowanie wyjazdu ZPiT ‘Mały Bolesławiec’ na Festiwal Mała Europa’)
luty – to spotkania stowarzyszenia przy ‘tłustym pączku’ , próby chóru i grupy tanecznej;
marzec – spotkanie delegacji stowarzyszenia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, nadanie tytułu ‘Zasłużony obywatel Gminy Prnjavor’ Pani HAlinie Waniak, rekreacyjny wyjazd członków Stowarzyszenia do Polanicy Zdrój;
maj – spotkanie z dr Rozalią Ligus podczas wykładu ‘Migrujące biografie – pamięć pokoleń i odzyskania wiedzy utraconej’; organizacja spotkania z bolesławiecką młodzieżą na temat ‘Co z tymi pradziadkami? Pamięć (nie) pamięć w rodzinie’ – Oba spotkania zrealizowane zostały w ramach projektu ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’;
czerwiec – występ naszego zespołu podczas XV Bałkańskiej Festy w Bolesławicach; wyjazd 8 osobowej grupy do Bośni w celu przygotowania terenu pod ogrodzenie cmentarza w Nowym Martyńcu, przyjazd z Bośni 35 – osobowej grupy Polonii na kilkudniowy pobyt w Bolesławcu, udział naszych gości i naszych zespołów w Festiwalu Kultury Europejskiej;
lipiec – delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z ZPiT ‘Mały Bolesławiec’ wzięła udział w X Festiwalu Mała Europa w Prnjavorze (Bośnia);
wrzesień – to 10 dniowy pobyt członków naszego Stowarzyszenia w Bośni i kontynuacja prac na polskim cmentarzu w Nowym Martyńcu. Podczas pobytu zakończyliśmy prace polegające na postawieniu ogrodzenia. 12 września nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystą Mszę Św. w tym miejscu odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu. A wszystko udało się dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Kancelarii Senatu. Podczas tego pobytu udało nam się odwiedzić Sarajewo, gdzie wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z okazji 130 – lecia konsekracji katedry w Sarajewie; Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Panem Tadeuszem Jurkowskim autorem publikacji ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’; Pan Tadeusz Jurkowski podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec otrzymał tytuł ‘Zasłużony dla MIasta Bolesławiec’, tytuł rada przyznała na wniosek radnej Iwony Bojko.
październik – spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia na Ośrodku Sportowym (MOSiR) w Bolesławcu;
listopad – organizacja kolejnego spotkania w ramach projektu ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’ z udziałem Kapeli Herbutów i zespołu Niespodzianka; udział w corocznym święcie niepodległości i złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości;
grudzień – spotkanie opłatkowe naszego stowarzyszenia, na które zaprosiliśmy władze miasta, powiatu, proboszcza parafii; występ naszego zespołu podczas corocznej Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości.

Udzielenie absolutorium dla Zarządu daje prawo do dalszego jego funkcjonowania w obecnym składzie: Halina Waniak (prezes), Tekla Muszyńska (wiceprezes), Krystyna Sas (sekretarz), Leokadia Klecha (skarbnik), Marian Posadowski (członek) a także Stanisław Gałka, Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut (komisja rewizyjna) ????

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu. Ewie Sondaj za poprowadzenie zebrania. Serdecznie dziękujemy również za pomoc w przeprowadzeniu spotkania Pani Angelice Posackiej (z Kancelarii Adwokackiej adwokata Michała Cołokidziego) i Dyrektorowi BOK – MCC za całoroczną opiekę i możliwość organizowania naszych spotkań w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”

foto: Iwona Bojko

To był dla nas kolejny, dobry rok!

Rok pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Czas, więc na małe podsumowanie. Zaczniemy od niezwykłego, międzynarodowego wyróżnienia. Za wkład w wieloletni rozwój i polepszanie współpracy pomiędzy naszymi partnerskimi miastami – Prnjavorem i Bolesławcem, Pani Halina Waniak otrzymała wyróżnienie „Zasłużony Obywatel Gminy Prnjavor”

Z początkiem roku, zmienił się nam nieco skład zarządu. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego podsumowano minioną kadencję i wybrano nowe władze na najbliższe 3 lata. Prezesem ponownie została Halina Waniak, a Wiceprezesem Tekla Muszyńska. Nowe osoby w Zarządzie to Krystyna Sas – sekretarz, Klecha Leokadia- skarbnik i członek zarządu Marian Posadowski. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Stanisław Gałka, a w składzie są również Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut.

Kończący się rok minął nam niezwykle pracowicie. To był już czwarty rok z rzędu, gdy Kancelaria Senatu RP wsparła nasze działania, tym razem poprzez dofinansowanie dwóch kolejnych projektów: ‘Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ i ‘Polskie ślady w Bośni’ w ramach zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2019. Dzięki temu mogliśmy gościć w Bolesławcu 35 osobową grupę Polonii z Bośni. Byli to członkowie (wraz z rodzinami) dwóch zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń – Stowarzyszenia Polaków w Banja Luce i Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora.

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca ‘Mały Bolesławiec’, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Podczas kilkudniowego pobytu spotkali się z Polonią i Polakami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach – ‘Stowarzyszenie MAK z Celinowca’, ‘Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora’ a także Polonią z miejscowości Sarajewo. Zespół wystąpił na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze”, a także przed polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Butmir, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Wyjazd udało nam się zorganizować w ramach zadania – ‘Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze’– współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, przy zaangażowaniu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS).

Bardzo długa, pracowita i owocna okazała się wrześniowa wyprawa ‘Polskimi śladami po Bośni’. Udało nam się zgodnie z planem, ogrodzić uznany za narodowy pomnik Bośni i Hercegowiny, historyczny polski cmentarz, założony w 1898 roku w miejscowości Nowy Martyniec. Uroczystą Mszę Św. na tym odnowionym i ogrodzonym miejscu odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu.

Kontynuując wyprawę polskimi śladami po Bośni, nie mogliśmy pominąć Katedry Serca Jezusowego w Sarajewie. To tu, przed świątynią od 2014 roku stoi pomnik Jana Pawła II, na pamiątkę spotkania polskiego Papieża z mieszkańcami stolicy Bośni i Hercegowiny (w 1997 roku). W niedzielne przedpołudnie, 15 września wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z okazji 130 – lecia konsekracji katedry w Sarajewie. We Mszy Św. udział wzięli również nasi Przyjaciele, Pan Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie i Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR, ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie.

Po latach starań udało nam się pozyskać dofinansowanie na druk pracy Pana Tadeusza Jurkowskiego pt. ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947’. Publikacja została wydana w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydawcą, na zlecenie naszego Stowarzyszenia było Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. A Pan Tadeusz Jurkowski otrzymał od Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec.”

Dwukrotnie zaprosiliśmy mieszkańców Bolesławca, na spotkania z cyklu – ‘Dla siebie i innych – Bałkany w naszych sercach’ ukazujące kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków. A zrealizowaliśmy je w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Roman – Prezydenta Miasta Bolesławiec, Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Mirosław Horzempa – Wicestarosta Bolesławiecki, Barbara Kuduk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego, Roman Jaworski – zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – ksiądz Andrzej Gidziński oraz Jan Bujak – nasz Przyjaciel i członek honorowy stowarzyszenia.

– Serdecznie dziękuję za ten rok pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Wszystkim Państwu życzę szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, niech będą czasem odpoczynku i wzajemnej życzliwości – mówiła podczas świątecznego spotkania Halina Waniak, prezes stowarzyszenia.

Uroczystość uświetnił świąteczny koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Jana Chojnackiego. Oprócz pięknych życzeń a także prezentów, otrzymanych od przybyłych gości, pyszne wigilijne potrawy dopełniły wspaniałą świąteczną atmosferę.

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym facebookowym profilu https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947 – spotkanie autorskie

26 września 2019 w bolesławieckim Orle, uroczyście podsumowaliśmy zrealizowany projekt wydawniczy. Po latach starań, udało nam się pozyskać dofinansowanie na druk pracy magisterskiej Pana Tadeusza Jurkowskiego pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947”. Na spotkanie z autorem pracy licznie przybyli goście, a wśród nich Kornel Filipowicz – Zastępca Prezydenta Miasta, Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, miejscy radni i członkowie naszego Stowarzyszenia. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Bober – Tubaj, Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Były wspomnienia, rozmowy, podziękowania i koncert Zespołu Stowarzyszenia Reemigrantów

Publikacja pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947” jest pracą magisterską napisaną pod kierunkiem dr. Leszka Winowskiego, obronioną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, w 1970 roku. Stanowi cenne źródło wiedzy dotyczące historii naszego miasta. Została wydana drukiem w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydawcą, na zlecenie naszego Stowarzyszenia jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

foto: Michał Szwed

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym facebookowym profilu https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Festiwal Mniejszości Narodowych Gminy Prnjvavor „Mała Europa”

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Podczas kilkudniowego pobytu spotkali się z Polonią i Polakami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach – ‘Stowarzyszenie MAK z Celinowca’, ‘Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora’ a także Polonią z miejscowości Sarajewo.
Zespół wystąpił na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze”, a także przed polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Butmir, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. 
Wyjazd udało nam się zorganizować w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego! Dziękujemy Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) za pomoc w organizacji

Więcej zdjęć z wyjazdu na Festiwal „Mała Europa” znajduje się na naszym facebookowym profilu
https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Skip to content