Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/effectbiuro/ftp/reemigranci/wp-content/plugins/gotmls/safe-load/wp-login.php) is not within the allowed path(s): (/home/tgfx/domains/reemigrancizbosni.pl:/tmp:/var/tmp:/home/tgfx/.tmp:/home/tgfx/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/tgfx/domains/reemigrancizbosni.pl/public_html/wp-config.php on line 1
Walne Zebranie – 26.04.2023r – Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu

Walne Zebranie – 26.04.2023r

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu:

26 kwietnia 2023, o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 c, II piętro)

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie gości.
3. Wybór
– Przewodniczącego Walnego Zebrania
– Sekretarza Walnego Zebrania
4 .Wybór Komisji :
– skrutacyjnej – mandatowej,
– uchwał i wniosków,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok;
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok;
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie merytoryczne;
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za okres 2022 r.;
14. Zgłoszenie kandydata do komisji rewizyjnej i prezentacja;
15. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata:
a/ do Komisji Rewizyjnej
16. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/zatwierdzenia wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad i zamknięcie zebrania.

Obecność członków Stowarzyszenia – obowiązkowa!
Zarząd Stowarzyszenia

Skip to content