Halina Waniak i Jan Bujak – zasłużeni dla województwa Dolnośląskiego!

Halina Waniak i Jan Bujak  zostali odznaczeni Odznaką Honorową Srebrną – 'Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego’! Uroczystość wręczenia odznaczeń  dla najbardziej zasłużonych działaczy na polu propagowania tematyki historycznej związanej zarówno z Kresami, jak i Ziemiami Odzyskanymi odbyła się 8 maja 2016  w Legnicy, podczas 'II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych’.

Odznaki Honorowe 'Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego’ są przyznawane osobom indywidualnym i organizacjom, działającym w środowiskach lokalnych. Nadaje je, w drodze uchwały, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku, na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej do tego celu komisji. Odznaki są wyrazem szczególnego wyróżnienia i docenienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Dolnego Śląska w kraju i na świecie.  poniżej foto odznaczenia, więcej zdjęć w zakładce – galeria

Skip to content