POLSKIE PARAFIE W BOŚNI – prośba o zgłaszanie uwag do przygotowywanego opracowania!

W ramach realizowanego projektu ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’ trwają prace nad opracowaniem zawierającym inwentaryzację, opis, rysunki, dokumentacje fotograficzną i lokalizację cmentarzy z wypisem na podstawie dostępnych ksiąg parafialnych. Księgi kościelne w Bośni pisane w różnych językach są obecnie mało czytelne. Materiał jest w trakcie opracowywania i wymaga korekty rodzin tam zamieszczonych. Stąd prośba autora, Pana Jana Bujaka o zgłaszanie uwag. Dane dotyczące urodzenia/pochodzenia i osiedlenia w Bośni – dotyczą dekanatu Prnjavor. Nazwiska wg odczytów mało czytelnych ksiąg kościelnych (będą w zał. w w/w opracowaniu). Kontakt mailowy: janbujak@box3.pl  lub telefoniczny 601 575 748  Dokument (wersja robocza do konsultacji) znajduje się poniżej:

plik do pobrania

.

Zobacz najnowsze wpisy:

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę

Zobacz całość >>
Skip to content