ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ POLAKOM ZAMIESZKAŁYM NIEGDYŚ W BiH

Tablica w języku polskim i miejscowym ufundowana została przez Ambasadę RP w Sarajewie w ramach projektu polonijnego.  W katedrze katolickiej w Prnjavorze (Republika Serbska BiH) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich osadników, którzy w latach 1894-1946 zamieszkiwali parafie prnjavorskie. Tablica w języku polskim i miejscowym ufundowana została przez Ambasadę RP w Sarajewie w ramach projektu polonijnego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Polonii w BiH, Stowarzyszenia reemigrantów polskich z Bolesławca, miejscowych władz kościelnych, Urzędu miasta Bolesławca, m. Prnjavoru i m. Srbca, PKW EUFOR oraz placówki dyplomatycznej RP w Sarajewie.

W trakcie obchodów odbyła się m. in. msza święta konsekrowana przez prnjavorskiego proboszcza katolickiego, występ orkiestry z Bolesławca oraz uroczysty obiad z udziałem wszystkich gości. W przemówieniu do zebranych konsul RP w BiH podkreślił bardzo pozytywną rolę, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym ówczesnego państwa oraz zwrócił uwagę na potrzebę zachowania ich dokonań we wdzięcznej pamięci potomków. Udzielił także krótkiego wywiadu lokalnym mediom. W zgodnej ocenie uczestników uroczystości przebiegły w znakomitej, wzruszającej atmosferze i stanowiły kolejną okazję do wzmacniania polskiej obecności w BiH w wymiarze symbolicznym oraz materialnym.

Skip to content