Nasz projekt otrzymał dofinansowanie!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił oficjalne wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. Nasze Stowarzyszenie otrzymało środki na realizację projektu ‘Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury’ w ramach zadania – Inicjatywa Artystyczna. Dziękujemy!

Skip to content