Nasz projekt otrzymał dofinansowanie!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił oficjalne wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. Nasze Stowarzyszenie otrzymało środki na realizację projektu ‘Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury’ w ramach zadania – Inicjatywa Artystyczna. Dziękujemy!

Zobacz najnowsze wpisy:

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę

Zobacz całość >>
Skip to content