Jan Bujak o … Galicjanach, Serbach i swoich książkach

We wtorek, 24 maja w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się autorskie spotkanie z Janem Bujakiem zorganizowane w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni”. Zgromadzoną publiczność przywitała Prezes Stowarzyszenia Halina Waniak. W imieniu władz miasta, głos zabrał Kornel Filipowicz zastępca Prezydenta Bolesławca, który podkreślił jak cenne są tego typu spotkania i dbanie o pamięć miejsc, z których pochodzimy, i które są bardzo ważne dla nas i naszych rodzin.

Jan Bujak jest autorem trylogii „Galicjanie i Serbowie”. Jak mówi o tytule …jest prosty – „Galicjanie, bo tak mówili w Bośni o nas (Polakach) przybyłych z Galicji. A Serbowie, bo tak nas nazywano tu, w okolicach Bolesławca po powrocie z Bośni. Pan Jan barwnie opowiadał o powstaniu książek, o rozmowach z ludźmi którzy pamiętają powroty sprzed 70 lat. Podkreślał ogromną odwagę ludzi szukających lepszego miejsca do życia i pracy a przy tym radości, zabawy przy zachowaniu tradycji i polskości. Nie zabrakło krótkich anegdot i ciekawych historyjek. Opowiadania przeplatane były prezentacją dokumentów i zdjęć, a także czytaniem najważniejszych fragmentów powieści. Fragmenty trylogii czytały panie Ewa Sondaj i Renata Fekner.
Kończąc spotkanie zebrani postawili sobie za cel opracowywanie kolejnych wspomnień i wspieranie szczególnie młodzieży w pracach na dokumentacją naszej historii. Przykładem jest ciekawa praca – zaprezentowana przez panią Renatę Fekner – ucznia Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, Adriana Drąga: „Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju” powstałej w ramach projektu „Poznajemy Ojcowiznę 2005”. W przerwie, tradycyjnie już nie zabrakło małego, słodkiego poczęstunku.

Spotkanie było również okazją do wręczenia panu Janowi Bujakowi – Odznaki Honorowej, Srebrnej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. W imieniu władz Sejmiku, odznaczenie wręczył Kazimierz Huk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, robiąc wszystkim obecnym niespodziankę swoim przybyciem. To samo odznaczenie otrzymała kilka dni temu w Legnicy, podczas „II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych”  Pani Halina Waniak.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” są przyznawane osobom indywidualnym i organizacjom, działającym w środowiskach lokalnych. Nadaje je, w drodze uchwały, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, na wniosek Przewodniczącego Sejmiku, na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej do tego celu komisji. Odznaki są wyrazem szczególnego wyróżnienia i docenienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Dolnego Śląska w kraju i na świecie.

Kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni”, współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. Gościem będzie Tomasz Jacek Lis z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor licznych publikacji na temat historiografii Bośni i Hercegowiny.

fotorelacja ze spotkania w zakładce – galeria

Skip to content