Halina Waniak wiceprzewodniczącą Rady Seniorów III kadencji!

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Seniorów III kadencji przeprowadzono głosowanie, podczas którego wiceprzewodniczącą została przewodnicząca naszego stowarzyszenia – Halina Waniak. W skład Bolesławieckiej Rady Seniorów pani Halina Waniak została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Rada dla organów Gminy Miejskiej Bolesławiec pełni funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia osób w starszym wieku. Przewodniczącą Bolesławieckiej Rady Seniorów jest Eugenia Wolska (Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”), a sekretarzem Marianna Doktor (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

Więcej informacji  na stronie Urzędu Miasta Bolesławiecka Rada Seniorów

Zobacz najnowsze wpisy:

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę

Zobacz całość >>
Skip to content