Halina Waniak wiceprzewodniczącą Rady Seniorów III kadencji!

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Seniorów III kadencji przeprowadzono głosowanie, podczas którego wiceprzewodniczącą została przewodnicząca naszego stowarzyszenia – Halina Waniak. W skład Bolesławieckiej Rady Seniorów pani Halina Waniak została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec. Rada dla organów Gminy Miejskiej Bolesławiec pełni funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia osób w starszym wieku. Przewodniczącą Bolesławieckiej Rady Seniorów jest Eugenia Wolska (Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”), a sekretarzem Marianna Doktor (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

Więcej informacji  na stronie Urzędu Miasta Bolesławiecka Rada Seniorów

Skip to content