Od chwili powstania,  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół organizowało różne wydarzenia z wykorzystaniem tylko własnych środków (pochodzących ze składek). Od 2015 roku zadania publiczne realizujemy we współpracy z administracją publiczną. Piszemy i składamy projekty na dofinansowanie naszych działań. Poniżej małe zestawienie, a o realizacji poszczególnych projektów więcej informacji w zakładce Aktualności i na profilu FB   https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

2020

Środki pozyskane w latach poprzednich, a projekty zrealizowane i rozliczone:

2019

.

 

2018

2017

.

.

.

.

Projekt realizujemy pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana. Finansowo (zakup sprzętu technicznego potrzebnego do prac przy porządkowaniu) nasze działania wsparli: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. Wszystkim pięknie dziękujemy 🙂

 

.

 

2016

.

.

.

.

.

.

.

.

2015

 

.

pl

.

Projekty opracowane i złożone:

2017/2018

2016/2017

.

2016

.

2015