Dziękujemy za piękny list

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół mieszkańcy kolejnej miejscowości w powiecie bolesławieckim mieli możliwość postawienia tablicy pamiątkowej na grobach swoich przodków. Tym razem byli to mieszkańcy wsi Wykroty, których rodzice i dziadkowie zamieszkiwali Starą Dubravę. Realizacja przedsięwzięcia wymagała zaangażowania i współpracy wielu osób. Stara Dubrava leży obecnie w Bośni na terenie gminy, z którą do tej pory Stowarzyszenie nie współpracowało. Na prośbę mieszkańców Wykrot,  Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich zwrócił się do władz gminy Ćelinac i uzyskał od nich zgodę na postawienie tablicy. W odnalezieniu miejsca byłych cmentarzy nieoceniony okazał się Pan Jan Bujak. Mieszkańcy byłej Starej Dubravy byli bowiem chowani na czterech cmentarzach. Dzisiaj tereny wsi porasta las, a przez cmentarz została poprowadzona droga asfaltowa, której kiedyś nie było. Nadal zamieszkana jest Nowa Dubrava. Członkowie Stowarzyszenia Reemigrantów brali udział w lokalizacji miejsc cmentarzy w kwietniu 2017 roku. Dokonali wstępnego oczyszczenia fragmentu cmentarza. Koszty wykonania tablicy poniosło Stowarzyszenie „Integracja i Przyszłość” Sołectw Wykroty i Zagajnik.
21 sierpnia 2017 roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Starej Dubravie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz gminy Ćelinac: Szef Wydziału Administracji Generalnej Miroljub Vasić , zastępca Dyrektora Działu Socjalnego Drgana Topić, Przewodniczący Mniejszości Narodowej Branko Deket z Prnjavora oraz ksiądz z parafii Prnjavor Vlado Lukenda. Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół reprezentowała Pani Halina Waniak. Obecni byli również potomkowie mieszkańców Starej Dubravy, wśród nich urodzone w Dubravie: 85-letnia Pani Aleksandra Szembida obecnie mieszkająca w Lubaniu oraz Pani Janina Kret. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Prnjavor i Bania Lukę oraz odbyli wycieczkę po Bośni.
Mieszkańcy wsi Wykroty dziękują wszystkim, osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności Pani Halinie Waniak za pomoc i profesjonalną organizację wyjazdu.

Małgorzata Sokalska – Dyrektor Gimnazjum im. Ireny Sendler w Wykrotach

 

zDolne NGO – jesteśmy w gronie najlepszych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska!

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej Legnickiego Centrum Kultury, Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. Nasze Stowarzyszenie znalazło się w gronie Wyróżnionych! Nagrodę z rąk Tadeusza Samborskiego i Agnieszki Kowol – Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD odebrały panie Halina Waniak i Tekla Muszyńska.

Kapituła Konkursu oceniła 14 zgłoszonych dolnośląskich organizacji pozarządowych.Oprócz nas, Wyróżnienie otrzymali: Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W tegorocznym konkursie zwyciężyło Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Wszystkim gratulujemy!

Skip to content