Najbliższy weekend upłynie pod znakiem prezentacji polskiej kultury w Bośni i Hercegowinie!

Na scenach w Prnjavorze i Sytneši k/Srbca zaprezentują się: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” z Młodzieżowego Domu Kultury, Zespół Wokalny z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki i Chór Stowarzyszenia wraz z Kapelą. W swoim repertuarze „Mały Bolesławiec” zaprezentuje polskie tańce narodowe: Poloneza, Kujawiaka, Oberka, Polkę. Młodzi artyści zatańczą również tradycyjne tańce górnośląskie i kaszubskie. Zespół Wokalny wystąpi z przygotowanym polskim programem folkowym, a Chór Stowarzyszenia zaśpiewa jak mu Kapela zagra.

Wyjazd związany jest z zaproszeniem Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół do udziału w obchodach Dnia Polonii w BiH. Tegoroczne obchody zostały połączone z corocznym Festiwalem Mała Europa, który odbywa się w ostatnią sobotę lipca w Prnjavorze.

Do Bośni jedzie również zaproszona oficjalna delegacja władzMarszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicestarosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak,  Prezydent Bolesławca Piotr Roman i Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski.

Oprócz występów artystycznych zaplanowano organizację stoiska promującego atrakcje turystyczne Polski a szczególnie regionu Dolnego Śląska i Bolesławca – polskiej stolicy ceramiki. Nie zabraknie degustacji tradycyjnych specjałów kulinarnych. Specjalnie dla Polonii zamieszkującej Bośnię, na pamiątkę spotkania Stowarzyszenie przygotowało upominek – Kotyliony Narodowe, które podczas państwowych świąt okolicznościowych mieszkająca na terenie BiH Polonia będzie mogła dumnie prezentować. W planach pobytu jest również spotkanie członków Stowarzyszenia z Ambasadorem RP w Sarajewie Panem Andrzejem Krawczykiem

Organizacja wyjazdu to efekt owocnej współpracy Stowarzyszenia Reemigrantów z instytucjami i samorządami. Stowarzyszenie Reemigrantów zorganizowało wyjazd do Bośni w ramach projektu złożonego w konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe (..) z zakresu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych w 2017 roku do UMWD.  Celem tego projektu – oprócz upowszechniania polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym – jest działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami, skupiającymi środowiska polonijne. Stowarzyszeniami o wspólnej tradycji i historii, kultywujących obrzędy i folklor, będące mieszanką kultury Bałkanów i Polski, aktywnymi w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej.

Całe zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Miejskiej Bolesławiec.

POLSKIE PARAFIE W BOŚNI – prośba o zgłaszanie uwag do przygotowywanego opracowania!

W ramach realizowanego projektu ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’ trwają prace nad opracowaniem zawierającym inwentaryzację, opis, rysunki, dokumentacje fotograficzną i lokalizację cmentarzy z wypisem na podstawie dostępnych ksiąg parafialnych. Księgi kościelne w Bośni pisane w różnych językach są obecnie mało czytelne. Materiał jest w trakcie opracowywania i wymaga korekty rodzin tam zamieszczonych. Stąd prośba autora, Pana Jana Bujaka o zgłaszanie uwag. Dane dotyczące urodzenia/pochodzenia i osiedlenia w Bośni – dotyczą dekanatu Prnjavor. Nazwiska wg odczytów mało czytelnych ksiąg kościelnych (będą w zał. w w/w opracowaniu). Kontakt mailowy: janbujak@box3.pl  lub telefoniczny 601 575 748  Dokument (wersja robocza do konsultacji) znajduje się poniżej:

plik do pobrania

.

Skip to content