STOWARZYSZENIE REEMIGRANTÓW Z BOŚNI, ICH POTOMKÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ OTRZYMAŁO 3000ZŁ NA SWÓJ PROJEKT ”OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.

Co roku Urząd Miasta ogłasza konkurs na „wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego”. W ramach otwartego konkursu lokalne stowarzyszenia i inne instytucje mogą uzyskać dofinansowanie realizacji swoich projektów.

Skip to content