Rozpoczynamy realizację projektu „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Wyprawę do Bośni w celu porządkowania cmentarzy, współfinansowaną w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą – organizujemy już po raz trzeci.

Tym razem, podczas kilkudniowego pobytu w Bośni, odwiedzimy cmentarze na terenie gmin Derventa i Gradiszka. Naszym celem jest ocena obecnego stanu cmentarzy, przygotowanie dokumentacji fotograficznej, przygotowanie materiałów do prac porządkowych a także uzyskanie stosownych zezwoleń. Odwiedzimy bardzo zaniedbane i jak się domyślamy zniszczone przez czas, cmentarze. Uporządkujemy je i oznakujemy. Złożymy kwiaty, zapalimy znicze. W pracach porządkowych pomagać będzie miejscowa ludność, Polonia zrzeszona  w zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniu Polaków „Bolesławiec” w Prnjavorze. Na przełomie września i października postawimy dwa krzyże z tablicami informującymi o miejscu spoczynku Polaków. Zakładamy, że wszystko to uda nam się zrealizować podczas tych dwóch, kilkudniowych wyjazdów, którym towarzyszyć będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, ekipa realizująca film dokumentalny. Ważnym elementem projektu będzie wydana broszura dokumentująca istniejące jeszcze resztki cmentarzy, przywracając pamięć o około dziesięciu tysiącach Polaków pochowanych na bośniackich ziemiach.  Tym razem pracuje nad nią Franciszek Kwaśniak, współautor książki „Dzieje Polaków w Bośni (1895 – 1946)”. Wydana publikacja i film – będą miały swoją premierę jesienią,  na konferencji podsumowującej projekt w Bolesławcu. /oprac. Iwona Bojko/

Zobacz najnowsze wpisy:

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę

Zobacz całość >>
Skip to content