„Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” – zakończenie projektu!

We wtorek, 29 listopada 2016 w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” BOK-MCC odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu – ‘Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni’. Gościem spotkania była Anna Bober – Tubaj,  Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu a tematem – ‘Historyczne projekty poświęcone osadnikom z terenu byłej Jugosławii realizowane przez bolesławieckie stowarzyszenia i instytucje’.  Pani Anna Bober – Tubaj w bardzo ciekawy sposób przedstawiła dostępną wiedzę o wszystkich projektach realizowanych w Bolesławcu a związanych z powrotem Polaków z byłej Jugosławii po II wojnie światowej. Jest tego sporo.

Pierwsze informacje opisane pojawiły się już – albo dopiero w latach 1972-73. Ich autorem był Leon Piątkowski, a ukazały się w wydawanym ówcześnie „Informatorze Krajoznawczym. Po dłuższej przerwie do tematu powrócono na początku lat ’80 ubiegłego stulecia, za sprawą artykułów umieszczonych w ‘Roczniku Jeleniogórskim’. Pod koniec lat’90 na łamach miesięcznika ‘Karkonosze”, ukazał się cykl artykułów na temat powrotu z Jugosławii do Bolesławca. O historii jugosłowiańskiej polonii wspominana w kilku artykułach również „Głos Bolesławca”.
Na temat „Osiedleń Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947” powstała również bardzo interesująca z punktu historycznego praca magisterska, której autorem jest Tadeusz Jurkowski. Jest to pierwszy ważny dokument, do źródeł którego często odnoszą się kolejni piszący w tym temacie.

Na przestrzeni ostatnich lat powstało również kilka ciekawych opracowań wydanych w postaci książek, autorstwa m.in.: Jana Bujaka, Franciszka Kwaśniaka, Adama Banieckiego. Od 2001 roku organizowany jest Festiwal Kultury a także liczne wystawy i spektakle teatralne. Duży wkład w przekazywanie historii ma założona w 2011 roku nasza organizacja –  ‘Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół’, którego celem jest zachowanie i umacnianie tożsamości narodowej, m.in.: poprzez zachowanie od zapomnienia miejsc, z których członkowie Stowarzyszenia powrócili do Polski po II wojnie światowej a także poprzez naukowe, kulturalne, turystyczne i gospodarcze kontakty z Polakami, którzy pozostali w Bośni. Od początku swojego powstania aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej. Realizuje liczne projekty. W tym roku było partnerem projektu ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’ współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. W ramach działań projektowych powstała publikacja dokumentująca w chronologiczny sposób cały proces przesiedleń Polaków z Bośni na teren ziemi bolesławieckiej w latach 1946 – 1948 pt. „Z Bośni do Polski – edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej”, której autorem jest Jacek Tomasz Lis.

W spotkaniu oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców Miasta, wzięli udział dr Anna Bednarek i dr Karol Kurnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadzący badania kultury w naszym mieście na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Spotkanie zakończyło realizowany przez Stowarzyszenie projekt związany z okrągłą, przypadającą w 2016 roku rocznicą powrotu Polaków. Projekt miał na celu w artystyczny i atrakcyjny sposób przybliżyć  historię i kultywowane od 70 lat tradycje.

zdjęcia ze spotkania prezentujemy na naszym profilu FB   http://www.facebook.com/reemigrancizbosn

Skip to content