Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni,
ich Potomków oraz Przyjaciół

(wybrany i zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia, w dniu 26 kwietnia 2016 r.)

Prezes – Halina Waniak

Wiceprezes – Tekla Muszyńska

Sekretarz – Urszula Bałut

skarbnik – Karol Herbut

członek zarządu – Bolesław Lisiewicz

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Gałka 

członkowie – Leokadia Klecha i  Jerzy Zawada.

????????????????????????????????????

                                                                                                                                                                                         Foto: Rafał Tur, 14 czerwca 2016

 

.

Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Prawa o Stowarzyszeniach i decyzji Założycielskiego Zebrania Reemigrantów z Bośni,  które odbyło się 3 listopada 2010 roku przyjmuje się  STATUT o brzmieniu:

 

Stowarzyszenie_1 Stowarzyszenie_2 Stowarzyszenie_3 Stowarzyszenie_4 Stowarzyszenie_5 Stowarzyszenie_6 Stowarzyszenie_7 Stowarzyszenie_8 Stowarzyszenie_9 Stowarzyszenie_10