Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni,
ich Potomków oraz Przyjaciół

(wybrany i zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia, w dniu 11 kwietnia 2019 r.)

Prezes – Halina Waniak

Wiceprezes – Tekla Muszyńska

Sekretarz – Krystyna Sas

skarbnik – Leokadia Klecha

członek zarządu – Marian Posadowski

Foto: Michał Szwed, 25 kwietnia 2019

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Gałka 

członkowie – Elżbieta Wyspiańska i  Karol Herbut.


Foto: Michał Szwed, 25 kwietnia 2019

 

.

Zarząd Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni,
ich Potomków oraz Przyjaciół

(wybrany i zatwierdzony podczas Walnego Zgromadzenia, w dniu 26 kwietnia 2016 r., ze zmianą z dnia 20 lipca 2017 r.)

Prezes – Halina Waniak

Wiceprezes – Tekla Muszyńska

Sekretarz – Mirosława Wesoła

skarbnik – Karol Herbut

członek zarządu – Bolesław Lisiewicz

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Gałka 

członkowie – Leokadia Klecha i  Jerzy Zawada.

????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                    Foto: Rafał Tur, 14 czerwca 2016

.

Na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Prawa o Stowarzyszeniach i decyzji Założycielskiego Zebrania Reemigrantów z Bośni,  podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół,  które odbyło się 20 lipca 2017 roku, przyjmuje się  STATUT o brzmieniu: