Polskie Ślady w Bośni

Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, ogłosił wyniki konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023”. Nasz projekt – 'POLSKIE ŚLADY W BOŚNI’ – otrzymał dofinansowanie!

To będzie kolejny nasz Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Polskie ślady w Bośni

Projekt 🔹Polskie ślady w Bośni🔹 jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

W sobotę, 24 września 2022 na cmentarzu w Jadovicy (Bośnia i Hercegowina) odbyła się wzruszająca uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej Polaków żyjących w Bośni w latach 1892-1946 i pochowanych w tym miejscu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ambasada RP w Sarajewie / Ambasada R. Poljske u Sarajevu: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Miłosz Pieńkowski i Bohdan Korzeniowski – Kierownik referatu. Żołnierze XXIII zmiany PKW EUFOR pod dowództwem ppłk Wojciecha Adamowicza, przedstawiciele Stowarzyszenie Polaków „Bolesławiec” z Prnjawora – Igor Kanjski i Tomislav Durtka a także Branko Deket, przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze. W uroczystości uczestniczył również Milosz Panić od lat opiekujący się tym miejscem.

Po złożeniu wiązanek kwiatów, poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Vlado Lukenda i Ksiądz Kapelan Tomasz Serwin. Po uroczystości na cmentarzu odbyła się Msza Św. w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Prnjavorze, odprawiona przez obu księży. Był czas również na krótkie odwiedziny w siedzibie polonijnego stowarzyszenia, mieszczącego się obok kościoła.

Zarząd Stowarzyszenia gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uświetnili swoją obecnością tę uroczystość.

Dwa dni wcześniej, w sarajewskim Muzeum Knjizevnosti, zorganizowaliśmy spotkanie połączone z bardzo ciekawym wykładem dr Enesa S. Omerović pt. 'Polacy w Bośni i Hercegowinie’, tłumaczonym przez dr Tomasza Jacka Lisa.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasada RP w Sarajewie / Ambasada R. Poljske u Sarajevu w osobach Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie – Jarosław Lindenberg, Konsul RP – Miłosz Pieńkowski, Krystyna Żukowska-Efendić i Urszula Ristić.

Po spotkaniu odwiedziliśmy Cmentarz Sveti Mihovlj będącym dziś narodowym pomnikiem BiH, na którym pochowani są znani Polacy: Józef Ilnicki, Robert Miączyński, Franciszek Zagórski, Jakub Mikuli. Ich nagrobki wymagają renowacji, której nasze stowarzyszenie planuje się podjąć w niedalekiej przyszłości.

Przed spotkaniem po pięknym Sarajewie oprowadził nas dr Tomasz Lis, intersująco opowiadając o tym wielokulturowym mieście.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.
Skip to content