Zarząd Stowarzyszenia z absolutorium za 2019 rok❗️

We wtorek, 25 sierpnia po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące rok 2019. Prezes Halina Waniak, przedstawiła sprawozdanie finansowe i bardzo obszernie przedstawiła merytoryczne działania stowarzyszenia w 2019 roku, a że był to kolejny bardzo intensywny rok, prezentujemy je poniżej:
styczeń – występ naszego zespołu podczas 26. Finału WOŚP. To również czas opracowywania różnego rodzaju projektów, w 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do 6 (ze środków Kancelarii Senatu na dwa zadania: ‘Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ i ‘Polskie ślady w Bośni’; ze środków UMWD na wydanie publikacji ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’; ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec również na wydanie publikacji wspomnianej publikacji i na cykl spotkań ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’; a także z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na dofinansowanie wyjazdu ZPiT ‘Mały Bolesławiec’ na Festiwal Mała Europa’)
luty – to spotkania stowarzyszenia przy ‘tłustym pączku’ , próby chóru i grupy tanecznej;
marzec – spotkanie delegacji stowarzyszenia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, nadanie tytułu ‘Zasłużony obywatel Gminy Prnjavor’ Pani HAlinie Waniak, rekreacyjny wyjazd członków Stowarzyszenia do Polanicy Zdrój;
maj – spotkanie z dr Rozalią Ligus podczas wykładu ‘Migrujące biografie – pamięć pokoleń i odzyskania wiedzy utraconej’; organizacja spotkania z bolesławiecką młodzieżą na temat ‘Co z tymi pradziadkami? Pamięć (nie) pamięć w rodzinie’ – Oba spotkania zrealizowane zostały w ramach projektu ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’;
czerwiec – występ naszego zespołu podczas XV Bałkańskiej Festy w Bolesławicach; wyjazd 8 osobowej grupy do Bośni w celu przygotowania terenu pod ogrodzenie cmentarza w Nowym Martyńcu, przyjazd z Bośni 35 – osobowej grupy Polonii na kilkudniowy pobyt w Bolesławcu, udział naszych gości i naszych zespołów w Festiwalu Kultury Europejskiej;
lipiec – delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z ZPiT ‘Mały Bolesławiec’ wzięła udział w X Festiwalu Mała Europa w Prnjavorze (Bośnia);
wrzesień – to 10 dniowy pobyt członków naszego Stowarzyszenia w Bośni i kontynuacja prac na polskim cmentarzu w Nowym Martyńcu. Podczas pobytu zakończyliśmy prace polegające na postawieniu ogrodzenia. 12 września nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Uroczystą Mszę Św. w tym miejscu odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu. A wszystko udało się dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Kancelarii Senatu. Podczas tego pobytu udało nam się odwiedzić Sarajewo, gdzie wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z okazji 130 – lecia konsekracji katedry w Sarajewie; Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Panem Tadeuszem Jurkowskim autorem publikacji ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’; Pan Tadeusz Jurkowski podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec otrzymał tytuł ‘Zasłużony dla MIasta Bolesławiec’, tytuł rada przyznała na wniosek radnej Iwony Bojko.
październik – spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia na Ośrodku Sportowym (MOSiR) w Bolesławcu;
listopad – organizacja kolejnego spotkania w ramach projektu ‘Dla siebie i innych Bałkany w naszych sercach’ z udziałem Kapeli Herbutów i zespołu Niespodzianka; udział w corocznym święcie niepodległości i złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości;
grudzień – spotkanie opłatkowe naszego stowarzyszenia, na które zaprosiliśmy władze miasta, powiatu, proboszcza parafii; występ naszego zespołu podczas corocznej Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości.

Udzielenie absolutorium dla Zarządu daje prawo do dalszego jego funkcjonowania w obecnym składzie: Halina Waniak (prezes), Tekla Muszyńska (wiceprezes), Krystyna Sas (sekretarz), Leokadia Klecha (skarbnik), Marian Posadowski (członek) a także Stanisław Gałka, Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut (komisja rewizyjna) ????

Pragniemy bardzo podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu. Ewie Sondaj za poprowadzenie zebrania. Serdecznie dziękujemy również za pomoc w przeprowadzeniu spotkania Pani Angelice Posackiej (z Kancelarii Adwokackiej adwokata Michała Cołokidziego) i Dyrektorowi BOK – MCC za całoroczną opiekę i możliwość organizowania naszych spotkań w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”

foto: Iwona Bojko

To był dla nas kolejny, dobry rok!

Rok pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Czas, więc na małe podsumowanie. Zaczniemy od niezwykłego, międzynarodowego wyróżnienia. Za wkład w wieloletni rozwój i polepszanie współpracy pomiędzy naszymi partnerskimi miastami – Prnjavorem i Bolesławcem, Pani Halina Waniak otrzymała wyróżnienie „Zasłużony Obywatel Gminy Prnjavor”

Z początkiem roku, zmienił się nam nieco skład zarządu. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego podsumowano minioną kadencję i wybrano nowe władze na najbliższe 3 lata. Prezesem ponownie została Halina Waniak, a Wiceprezesem Tekla Muszyńska. Nowe osoby w Zarządzie to Krystyna Sas – sekretarz, Klecha Leokadia- skarbnik i członek zarządu Marian Posadowski. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Stanisław Gałka, a w składzie są również Elżbieta Wyspiańska i Karol Herbut.

Kończący się rok minął nam niezwykle pracowicie. To był już czwarty rok z rzędu, gdy Kancelaria Senatu RP wsparła nasze działania, tym razem poprzez dofinansowanie dwóch kolejnych projektów: ‘Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa’ i ‘Polskie ślady w Bośni’ w ramach zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2019. Dzięki temu mogliśmy gościć w Bolesławcu 35 osobową grupę Polonii z Bośni. Byli to członkowie (wraz z rodzinami) dwóch zaprzyjaźnionych z nami stowarzyszeń – Stowarzyszenia Polaków w Banja Luce i Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora.

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca ‘Mały Bolesławiec’, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Podczas kilkudniowego pobytu spotkali się z Polonią i Polakami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach – ‘Stowarzyszenie MAK z Celinowca’, ‘Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora’ a także Polonią z miejscowości Sarajewo. Zespół wystąpił na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze”, a także przed polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Butmir, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Wyjazd udało nam się zorganizować w ramach zadania – ‘Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze’– współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, przy zaangażowaniu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS).

Bardzo długa, pracowita i owocna okazała się wrześniowa wyprawa ‘Polskimi śladami po Bośni’. Udało nam się zgodnie z planem, ogrodzić uznany za narodowy pomnik Bośni i Hercegowiny, historyczny polski cmentarz, założony w 1898 roku w miejscowości Nowy Martyniec. Uroczystą Mszę Św. na tym odnowionym i ogrodzonym miejscu odprawił proboszcz parafii w Prnjavorze wielebny Vlado Lukenda. Oprócz niego, w uroczystości udział wzięli: Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie, Monika Krismanić – Konsul Polskiej Ambasady w Sarajewie, Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie i w Doboju, Naczelnik Opśtina Srbca – Mladjan Dragosavljević, Branko Deket – przewodniczący mniejszości narodowych w Prnjavorze, Miroslaw Ćetojewić – wieloletni przyjaciel Polaków, opiekun cmentarza w Novym, przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora, przedstawiciele polskich organizacji polonijnych i członkowie naszego Stowarzyszenia, a wśród nich potomkowie Polaków pochowanych na tym cmentarzu.

Kontynuując wyprawę polskimi śladami po Bośni, nie mogliśmy pominąć Katedry Serca Jezusowego w Sarajewie. To tu, przed świątynią od 2014 roku stoi pomnik Jana Pawła II, na pamiątkę spotkania polskiego Papieża z mieszkańcami stolicy Bośni i Hercegowiny (w 1997 roku). W niedzielne przedpołudnie, 15 września wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, z okazji 130 – lecia konsekracji katedry w Sarajewie. We Mszy Św. udział wzięli również nasi Przyjaciele, Pan Jarosław Lindenberg – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie i Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR, ppłk Paweł Jędryczka wraz z polskimi żołnierzami stacjonującymi w Sarajewie.

Po latach starań udało nam się pozyskać dofinansowanie na druk pracy Pana Tadeusza Jurkowskiego pt. ‘Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947’. Publikacja została wydana w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydawcą, na zlecenie naszego Stowarzyszenia było Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. A Pan Tadeusz Jurkowski otrzymał od Rady Miasta Bolesławiec VIII kadencji, tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec.”

Dwukrotnie zaprosiliśmy mieszkańców Bolesławca, na spotkania z cyklu – ‘Dla siebie i innych – Bałkany w naszych sercach’ ukazujące kulturowe i kulinarne bogactwo tradycji naszych przodków. A zrealizowaliśmy je w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia, jak co roku zgromadziło liczne grono sympatyków, przyjaciół i zaproszonych gości. Był czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólną wieczerzę wigilijną. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Piotr Roman – Prezydenta Miasta Bolesławiec, Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Mirosław Horzempa – Wicestarosta Bolesławiecki, Barbara Kuduk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego, Roman Jaworski – zastępca Wójta Gminy Bolesławiec, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – ksiądz Andrzej Gidziński oraz Jan Bujak – nasz Przyjaciel i członek honorowy stowarzyszenia.

– Serdecznie dziękuję za ten rok pełen sukcesów, radości, ale i wytężonej pracy. Wszystkim Państwu życzę szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, niech będą czasem odpoczynku i wzajemnej życzliwości – mówiła podczas świątecznego spotkania Halina Waniak, prezes stowarzyszenia.

Uroczystość uświetnił świąteczny koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Jana Chojnackiego. Oprócz pięknych życzeń a także prezentów, otrzymanych od przybyłych gości, pyszne wigilijne potrawy dopełniły wspaniałą świąteczną atmosferę.

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym facebookowym profilu https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947 – spotkanie autorskie

26 września 2019 w bolesławieckim Orle, uroczyście podsumowaliśmy zrealizowany projekt wydawniczy. Po latach starań, udało nam się pozyskać dofinansowanie na druk pracy magisterskiej Pana Tadeusza Jurkowskiego pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947”. Na spotkanie z autorem pracy licznie przybyli goście, a wśród nich Kornel Filipowicz – Zastępca Prezydenta Miasta, Józef Pokładek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta, miejscy radni i członkowie naszego Stowarzyszenia. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Bober – Tubaj, Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Były wspomnienia, rozmowy, podziękowania i koncert Zespołu Stowarzyszenia Reemigrantów

Publikacja pt. „Osiedlenie się Polaków z Jugosławii na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946 – 1947” jest pracą magisterską napisaną pod kierunkiem dr. Leszka Winowskiego, obronioną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, w 1970 roku. Stanowi cenne źródło wiedzy dotyczące historii naszego miasta. Została wydana drukiem w ramach wsparcia finansowego pozyskanego na realizację zadania publicznego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wydawcą, na zlecenie naszego Stowarzyszenia jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

foto: Michał Szwed

Pełna fotorelacja ze spotkania znajduje się na naszym facebookowym profilu https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Festiwal Mniejszości Narodowych Gminy Prnjvavor „Mała Europa”

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku delegacja naszego Stowarzyszenia wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”, przebywała w Bośni i Hercegowinie. Podczas kilkudniowego pobytu spotkali się z Polonią i Polakami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach – ‘Stowarzyszenie MAK z Celinowca’, ‘Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” z Prnjavora’ a także Polonią z miejscowości Sarajewo.
Zespół wystąpił na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze”, a także przed polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie Butmir, w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. 
Wyjazd udało nam się zorganizować w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego! Dziękujemy Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) za pomoc w organizacji

Więcej zdjęć z wyjazdu na Festiwal „Mała Europa” znajduje się na naszym facebookowym profilu
https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

Jedziemy do Bośni

W ostatni weekend lipca w Bośni, odbywa się Festiwal Mniejszości Narodowych Gminy Prnjvavor „Mała Europa”. To już 10. edycja tej barwnej, wielokulturowej imprezy, której współorganizatorem jest m.in. Polonia zamieszkująca Bośnię i Hercegowinę. Po raz kolejny zaproszenie od władz Prnjavora otrzymało nasze Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Jedziemy do Bośni pielęgnować współpracę kulturalną i promować Dolny Śląsk. Na festiwalowej scenie polską kulturę zaprezentujemy razem z  Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”. Podczas pobytu w Bośni odwiedzimy również stolicę Bośni. Do Sarajewa zaprosił nas Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR  ppłk Paweł Jędryczka. W ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, „Mały Bolesławiec” zatańczy dla polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Butmir.

Od początku swojego powstania, nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej. Współpracując z polonijnymi stowarzyszeniami, dbamy o utrwalanie rzetelnego wizerunku Polski i rozwijanie wszechstronnej współpracy z Polonią zamieszkującą obecnie tereny Bośni i Hercegowiny.

Prezentując polską kulturę dbamy o utrzymanie kontaktu z Ojczyzną zarówno Polakom żyjącym w Bośni od dziesięcioleci, jak i tym, którzy pełnią tam odpowiedzialną służbę. Wyjazd organizowany jest w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego!

Polska Kultura w Bośni

W dniach 28 czerwca – 3 lipca 2019 r na nasze zaproszenie przebywać będzie w Bolesławcu 35 osobowa grupa mieszkańców Prnjavora w ramach projektu – „Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa” – współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Relację z pobytu Polonii w Bolesławcu zamieścimy na naszym profilu FB https://www.facebook.com/reemigrancizbosni/

A pod koniec lipca tego roku, nasza delegacja wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec odwiedzi Bośnię. Jedziemy tam pielęgnując współpracę kulturalną. Tym razem w ramach zadania – „Kulturalno – edukacyjne spotkanie z Polonią w Bośni i Hercegowinie wraz występem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” na X Festiwalu „Mała Europa” w Prnjavorze” – współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego!

Kolejne dofinansowania naszych projektów!

Kancelaria Senatu przyznała dofinansowanie do dwóch naszych projektów: „Promocja polskiej kultury na Festiwalu Mała Europa” i „Polskie ślady w Bośni” w ramach zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2019, kierunek – „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Już czwarty rok z rzędu Kancelaria Senatu wspiera nasze działania, za co pięknie dziękujemy!

Nowy rok, nowe plany!

Planując działania na rok 2020, złożyliśmy kilka projektów, pierwsze z nich otrzymały już dofinansowanie! W otwartym konkursie na realizację zadań publicznych, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec otrzymaliśmy dofinansowanie na:

1. Kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni

– cykl spotkańotwartych dla mieszkańców, których celem jest przekazywanie w atrakcyjny sposób historii reemigrantów młodszym pokoleniom. W ramach zadania planujemy 4 spotkania:

  • 2 spotkania z dr Rozalią Ligus z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Pedagogiki, która prowadzi badania na temat migracji – biografie III i IV pokolenia reemigrantów z byłej Jugosławii i Bośni.  Jedno zorganizowane w godzinach przedpołudniowych dla młodzieży z bolesławieckich szkół, drugie w godzinach popołudniowych otwarte dla publiczności;
  • wieczór poświęcony bośniackiej muzyce, czyli koncertwybranego zespołu kultywującego bośniackie tradycje, połączony z wernisażem zdjęć dokumentujących realizację zrealizowanych dotychczas działań w Bośni;
  • autorskie spotkanie z dr Jackiem Lisem , edytorem przygotowywanego tłumaczenia wspomnień Ojca Marcina Czermińskiego, jezuity, który na przełomie XIX i XX wieku kilkukrotnie odwiedzał polskie kolonie w Bośni i Hercegowinie.

2. Polskie osady, kościoły i cmentarze w Bośni w latach 1896-1946 – rejon Gradiška i Derventa

czyli opracowanie, które zamierzamy wydać drukiem  w 2020 roku. Jego autorem będzie Jan Bujak – regionalista, autor m. in. trylogii ‘Galicjanie i Serbowie’ i  opracowania ‘Polskie parafie w Bośni w latach 1881-1946 –  dekanat Prnjavor’. Wydane w nakładzie 300 egzemplarzy, opracowanie trafi do rąk bolesławian, Muzeum, Bibliotek. Premierę wydania zorganizujemy w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł (organizacja spotkania promocyjnego, spotkanie z autorem – wieczór autorski połączony z poczęstunkiem (tradycyjna pita i kawa po bośniacku). Kolejny raz dziękujemy miastu Bolesławiec.

Pierwsze dofinansowane projekty w roku 2019!

Wydanie w tym roku drukiem pracy magisterskiej pana Tadeusza JurkowskiegoOsiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’ jest już pewne Dotarła do nas informacja o pozyskanym dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Tym samym zebraliśmy potrzebną kwotę i zabieramy się do pracy! Tekst pracy magisterskiej pana Tadeusza Jurkowskiego jest cennym źródłem wiedzy o tamtych czasach, często materiałem źródłowym wielu badaczy i autorów rożnych opracowań. Po 49 latach od jej obrony, udało nam się zebrać i środki aby ją wydać drukiem!

Wcześniej informacje o przyznanych dofinansowaniach w drodze konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…) z zakresu przedsięwzięć kulturalnych w 2019 roku, ogłosił Urząd Miasta Bolesławiec. Nasze dwa projekty otrzymały wsparcie Prezydenta Miasta. Są to impreza cykliczna, w ramach której zaprosimy Państwa na otwarte wydarzenia pt. ’Dla siebie i innych … Bałkany w naszych sercach’ oraz wspomniany druk pracy magisterskiej Tadeusza Jurkowskiego ’Osiedlenie się Polaków na ziemiach powiatu bolesławieckiego w latach 1946-1947’, praca na wydanie której środki pochodzić będą z dwóch źródeł.

Skip to content