Realizujemy projekt „Ocalić od zapomnienia … polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni” współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku!

Pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r., będące w dyspozycji Kancelarii Senatu, zostały rozdzielone. Projekt naszego stowarzyszenia znalazł się wśród 84, które otrzymały dofinansowanie – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego! Latem tego roku, zajmiemy się porządkowaniem kolejnych polskich cmentarzy.  Kancelarii Senatu dziękujemy za zaufanie

Halina Waniak i Igor Kanjski nagrodzeni przez Prezydenta Bolesławca!

Podczas tegorocznej, 22. Gali wręczenia Nagród Prezydenta Bolesławca za Promocję Miasta w 2017 roku, nagrody w dziedzinie społecznej otrzymali Halina Waniak i Igor Kanjski  z Prnjavora!

Jak czytamy w uzasadnieniu nagród:  … „Igor Kanjski – Przewodniczący Stowarzyszenia Polaków „Bolesławiec” w Prnjavorze. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Z jego inicjatywy została otwarta szkoła języka polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego. Jako przewodniczący stowarzyszenia postawił sobie za cel uporządkowanie polskich cmentarzy w Bośni. Zadanie to realizował wspólnie z Ambasadą RP w Sarajewie. Pracował przy uporządkowaniu i ogrodzeniu cmentarza w Devetinie oraz wspólnie ze stowarzyszeniem z Bolesławca postawił dwa krzyże na cmentarzach w Ćukali i Prosjeku;

Halina Waniak – Prezes Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Od lat współpracuje ze środowiskiem polonijnym w Bośni, Chorwacji a także z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie. Koordynator wielu imprez i spotkań z tradycją bałkańską. We wrześniu 2017 roku  kierowane przez nią stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie w VI Edycji Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. W 2017 roku Stowarzyszenie pod jej kierownictwem pozyskało środki i zrealizowało 3 projekty: Ocalić od zapomnienia – kultura, tradycje, obyczaje reemigrantów z Bośni, Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci, polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach oraz Obchody Dnia Polonii w Banja Luce – prezentacja polskiej kultury.”

Gratulujemy

foto zapożyczone z portalu bobrzanie.pl – internetowy nietabloid

Nagrody za promocję Bolesławca przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie. Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdzane są statuetką. Laureaci nagrody otrzymują również gratyfikację finansową.

I Targi Książki Historycznej i Podróżniczej zakończone pokazem filmu 'Pozostanie po nas las’.

I my tam byliśmy …
Pokaz filmu ‘Pozostanie po nas las’ w reż. Szymona Wasylów zakończył  ‘I Targi Książki Historycznej i Podróżniczej’ w Zamku Czocha. Specjalny seans odbył się w sali marmurowej malowniczego Zamku Czocha, który był organizatorem imprezy.

Zorganizowane targi to nie tylko możliwość nabycia ciekawych pozycji książkowych ale również panele dyskusyjne ze znanymi podróżnikami po Polsce i świecie. Ciekawe wykłady, prezentacje i film. Współorganizatorem targów był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Impreza odbyła się pod Patronatem Honorowym Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Patronat nad targami objęli między innymi „National Geographic Traveler”, miesięcznik „Odkrywca” i Radio Wrocław. Wszystkim pięknie dziękujemy

Zamek Czocha, 18 lutego 2018

Film 'Pozostanie po nas las’ w kinach…

W piątek, 16 lutego 2018 r. w Kinie za Rogiem Jutrzenka Wleń, w stałym cyklu Tu MOVIE Wleń,  odbył się pierwszy poza Bolesławcem pokaz  filmu ’Pozostanie po nas las’.  Po seansie miało miejsce spotkanie z reżyserem Szymonem Wasylów, który opowiedział o szczegółach powstawania filmu.

’Pozostanie po nas las’ (Polska 2017, dokument, czas ’53) to film relacjonujący – naszą – podróż reemigrantów z Bośni na ziemię swoich przodków, w celu odnalezienia i uporządkowania polskich cmentarzy na tych terenach.  Film powstał w ramach projektu  ’Ocalić od zapomnienia – inwentaryzacja, zabezpieczenie i uporządkowanie miejsc pamięci polskich cmentarzy na bośniackich ziemiach’ – dofinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w ramach programu ‘Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. – wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego’. Jego beneficjentem jest nasze Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.
Dwukrotnie w 2017 roku, członkowie naszego Stowarzyszenia wyjeżdżali do Bośni, aby porządkować zapomniane polskie nekropolie. Zgodnie z tym co założyli w projekcie, wykonali prace przy uporządkowaniu i oznaczeniu krzyżami nowo zlokalizowanych polskich nekropolii w Bośni. Krzyże ustawiono na cmentarzach w Ćukali i w Prosječce (oba leżące w parafii Novi Martyniec w Bośni). Odwiedzili i uporządkowali również cmentarze w Starej Dubravie i w Novym Martyńcu.  Pracom na polskich nekropoliach towarzyszyli filmowcy z  REDfilmproduction,. Dzięki ich zaangażowaniu powstał film ‘Pozostanie po nas las’. /oprac. Iwona Bojko/

Skip to content