Zaproszenie na spotkanie i promocję książki…

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół zaprasza na spotkanie podsumowujące działania w ramach projektu  ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’. Spotkanie odbędzie się 20 września o godz. 16.00 w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’.

Celem realizowanego projektu były wspólne obchody rocznicowe z udziałem środowisk polonijnych – organizacja ‘Polskiego Dnia’ przez bolesławieckie ‘Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Potomków i Przyjaciół’  wspólnie ze ‘Stowarzyszeniem Polaków i Przyjaciół Bolesławiec – Prnjavor’ w pierwszym dniu Festiwalu mniejszości narodowych ‘Mała Europa’. W ramach festiwalu zaplanowano również konferencję historyczną i występy zespołów artystycznych z Bolesławca kultywujących tradycje swoich przodków, jednocześnie prezentujące polską kulturę.

Najważniejszym założeniem projektu było opracowanie dokumentów znajdujących się obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z opracowania powstała książka autorstwa Tomasza Jacka Lisa – „Z Bośni do Polski”, edycja źródłowa dokumentów dotyczących reemigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny po II wojnie światowej. Przetłumaczona  na język serbski zawiera dodatkowo rozdział obejmujący okres austro-węgierski, międzywojnie jak i II wojnę światową.  Pierwsze spotkanie promocyjne odbyło się  29 lipca  w Prnjavorze,  podczas konferencji „Polacy na bośniackiej ziemi – 70 lat po wyjeździe”. Prelegentami byli: autor książki, doktorant historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Tomasz Jacek Lis, Jan Bujak – autor serii książek ‘Galicjanie i Serbowie’ i Miloš Miškowić – profesor nauk geograficznych i kartografii oraz dziekan wydziału matematyczno-przyrodniczego uniwersytetu w Sarajewie. Gościem Honorowym była Pani Agata GrabskaKonsul Ambasady RP w Bośni i Hercegowinie. Podczas konferencji odbyła się również krótka część artystyczna w wykonaniu grupy wokalno tanecznej z Zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec, a także koncert Miejskiej Orkiestry Dętej Bolesławiec. Dzień później, zespoły wystąpiły na Festiwalu ‘Mała Europa’, na którym zaprezentował się również bolesławiecki Chór Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

Część książek została przekazana Ambasadzie RP w Bośni i Hercegowinie, środowiskom polonijnym a także pozostawiona w miejscowych szkołach, w celu poszerzania wiedzy na temat historii Polski. Na pamiątkę  konferencji, delegacje z obu partnerskich miast posadziły pamiątkowe drzewo – ‘Drzewo Przyjaźni między Bolesławcem a Prnjavorem’. Polonijne dzieci otrzymały od polskiej delegacji artykuły szkolne, które przydadzą się w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Projekt ‘70 lat od powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie’ współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Bolesławiec, a partnerami Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki i Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

.

20160901_121401
Skip to content